Tôn Tử binh pháp

Tôn Tử binh pháp là sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Tử soạn thảo vào đời Xuân Thu (thế kỷ 6 TCN).Sách gồm 13 thiên, mỗi thiên bàn về một khía cạnh của nghệ thuật chiến tranh. Từ lâu, sách này đã được công nhận là kiệt tác về chiến thuật, chiến lược đương thời, và được coi là quyển sách gối đầu giường của các nhà quân sự Á Đông ngày xưa và hiện vẫn còn được nghiên cứu tại các học viện quân sự và còn được ứng dụng trong nhiều lãnh vực khác.Đối với Tôn Tử cuộc chiến tranh phải có "đạo nghĩa", ấy là cái gốc để thắng quân giặc. Tôn Tử không giống Lão Tử - xuất thế vô vi, không giống Khổng Tử - nhập thế hành đạo mà ông có cả hai hành động đó.Từ cuối thế kỷ 20 đến nay, Tôn Tử binh pháp trở nên phổ biến vì có áp dụng thực tiễn và hữu dụng trong nhiều giới kinh doanh và quản lý.
Download

0 nhận xét: (+add yours?)