Marketing đột phá

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh một sản phẩm – dịch vụ. Vì vậy hoạt động marketing ngày càng thay đổi nhanh chóng và đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng nếu không muốn bị đào thải. Tuy nhiệm vụ của marketing vẫn là bổ sung giá trị và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhưng marketing không còn là một bộ phận chức năng thực hiện những công việc được vạch sẵn. Đối tượng của marketing cũng không chỉ là sản phẩm, giá cả, phân phối, khuyến mãi như trước đây, mà đã được mở rộng hơn và bao gồm cả trải nghiệm và hành trình tiêu dùng của khách hàng
Download

0 nhận xét: (+add yours?)