So sánh cấu trúc cú pháp của C# bà VB.net

Hiện nay thì trong visual studio đang có hai ngôn ngữ thông dụng nhất giành cho sinh viên học, đó là c# và vb.net nhưng chúng có cấu trúc tương đối rắc rối. Trong ebook này sẽ giúp ta so sánh những phần tương quan của hai ngôn ngữ này cung như đặt điểm khác biệt rõ rệt của chúng
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)