10 Quy tắc về an toàn vè bảo mật hệ thống

Tại trung tâm hỏi đáp về an toàn bảo mật thông tin của hãng Microsoft, hàng nghìn các bản báo cáo về an ninh hệ thống đã được nghiện cứu trong mỗi năm. Trong một số trường hợp, kết quả về mức an toàn của hệ thống xuất phát từ lỗi trong sản phẩm. Điều này có nghĩa là có một bản sửa lỗi phát triển ngay sau đó để khắc phục lỗi vửa tìm được. Trong một số trường hợp các vấn đề được báo cáo là kết quả đơn giản do lỗi ai đó trong quá trình sử dụng sản phẩm. Nhưng lại có rất nhiều các trường hợp mà không rơi vào 2 trường hợp trên. Đó chính là các vấn đề an toàn bảo mật thông tin thực sự, nhưng các vấn đề không phải do thiếu sót từ sản phẩm. Theo năm tháng , một danh sách về vấn đề như vậy đã được phát triển gọi là "Mười quy tắc then chốt về an toàn và bảo mật"
Download

0 nhận xét: (+add yours?)