Kết nối internet bằng modem quay số.

Hướng dẫn cài đặt kết nối Internet bằng Modem quay số
(Dành cho Hệ điều hành Windows XP)
1. Cài đặt modem
Thực hiện theo các bước sau:
- Kết nối Modem vào máy tính.
- Đưa đĩa CD (hoặc đĩa mềm đi kèm khi bạn mua modem) vào ổ đĩa
- Tại lần khởi động đầu tiên, Windows sẽ tự động thông báo có thiết bị mới
được kết nối với máy tính và quá trình cài đặt trình điều khiển cho Modem
được Windows tiến hành tự động. Nếu trình điều khiển của Modem không có
sẵn trong Windows, một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn chỉ ra đường dẫn
của trình điều khiển....
Download ebook

0 nhận xét: (+add yours?)