Giáo trình thiết kế đồ họa kỹ thuật

Trong giáo trình này là những kỹ thuật chuyên môn cần có cho người thiết kế đồ họa
Hướng dẫn tạo ra các thuật toán dựng thành một hình hoàn chỉnh!
Ngoài ra còn có các phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát ảnh ba chiều qua các phép chiếu, khử các mặt khuất và đường khuất, thiết kế đường cong và mặt cong
Bạn hãy thử xem như thế nào nha!
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)