Chuyện cười - đảm bảo không cười không “lấy tiền”

Nếu bạn không xem được nội dung file thì click phải vào file, chọn Properties, rồi Unblock file. Xem xong xả hết stress
Download

0 nhận xét: (+add yours?)