Tài liệu BOOT - ROM mạng máy tính

Nghiên cứu công nghệ Boot-rom đề tài về mạng
Tài liệu này các bạn có thể tham khảo để biết thêm
Download file 1
Download file 2

2 nhận xét: (+add yours?)

toidicodedao said...

link die hết rồi ad ơi, có thể up lại dùm mình được không, mình đang cần tài liệu này để làm đề tài báo cáo

toidicodedao said...

link die hết rồi ad ơi, có thể up lại dùm mình được không, mình đang cần tài liệu này để làm đề tài báo cáo