Giáo trình MS Access

Giáo trình MS Access phần căn bản trả lời cho các bạn những câu hỏi sau:
- MS Access được dùng để làm gì? Phân biệt nó với các phần mềm Pascal, Foxpro, excel, word... tiện ích hơn như thế nào?Hiểu rõ được môi trường làm việc của MS Access và thực hiện quản lý các tệp dữ liệu
Nói chung giáo trình này rất hay. Nếu hoàn tất bạn có thể tạo được một phần mềm quản lý dữ liệu trên nền Access.
Download ebook

0 nhận xét: (+add yours?)