Ebook học photoshop bằng tiếng việt

Hướng dẫn bài học và thực hành photoshop cs sẽ giúp bạn phần nào tìm hiểu chương trình xử lý ảnh được cập nhật mới nhất hiện nay. Hy vọng bạn sẽ thực hiện tốt các bài trong ebook này
Download ebook

0 nhận xét: (+add yours?)