Quản lý khách sạn 2

Lời giới thiệu đồ án:
Hiện nay, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, các khách sạn mọc lên như nấm, lượng khách du lịch ngày càng đông, việc quản lý khách sạn ngày càng khó khăn, do đó nhu cầu tin học hoá việc quản lý khách sạn là điều tất yếu
Bạn có thể tham khảo đồ án này
Download file

0 nhận xét: (+add yours?)