Giáo trình hướng dẫn học ORACLE

Oracle là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (database) tập hợp các thông tin được tổ chức một cách hợp lý để có thể truy xuất nhanh khi cần sử dụng...
Khác với SqlServer thì Oracle có mức phí cao hơn rất nhiều và như vậy thì có thể thấy tính hiệu quả của nó ắc hẵn vượt qua SqlSerVer...
Các bạn có thể tham khảo tài liệu tại đây
Download ebook

0 nhận xét: (+add yours?)