Đồ án xây dựng quản lý chuyến bay

“Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay” là phần mềm hỗ trợ nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác.
Đồ án là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên CNTT
Download file

0 nhận xét: (+add yours?)