Sự thất bại của 100 thương hiệu lớn trong lịch sử

Tại sao các thương hiệu thất bại?
Những thất bại điển hình!
Bài học rút ra cho những thất bại không đáng có!
Nói chung cuốn sách này đi sau phân tích ra được mọi khía cạnh về nguyên nhân và sự định hướng sai lệch của các nhà lãnh đạo cho những thương hiệu đã từng vang bóng một thời!
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)