Giáo trình vi xử lý

Giáo trình ebook vi xử lý ngành điện tử viễn thông
Chương 1
Các hệ thống số số, , mã hoá hoá, , linh kiện số cơ bản
1.1 Các hệ thống số
- Hệ thập phân
- Hệ nhị phân
- Hệ thập lục phân
1.2 Các hệ thống mã hoá
- ASCII
- BCD
1.3 Các linh kiện điện tử số cơ bản
- Các cổng logic: AND, OR, XOR,NOT
- Các bộ giải mã mã, , Các IC chốt chốt, , đêm
Download Ebook
Chương 2
Vi xử lý và Hệ thống vi xử lý
2.1 Bộ vi xử lý
- Bộ vi xử lý (Microprocessor) là gì gì?
- Các thành phần của bộ vi xử lý
- Ứng dụng của bộ vi xử lý
2.2 Các họ vi xử lý
- Họ x86 của Intel Intel- Luật Moore
- Họ 68x của Motorola
2.3 Hệ thống vi xử lý
- Bộ nhớ
- Các cổng I/O
- Bus hệ thống thống: D : D-Bus, A A-Bus, C C-Bus
- Thiết kế hệ thống vi xử lý lý?
Download Ebook
Chương
Vi xử lý 8088-Intel
3.1 Kiên trúc và hoạt động của 8088
- Nguyên lý hoạt động
- Sơ đồ khối chức năng
3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088
3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ
3.4 Mô tả tập lệnh Assembly
Download Ebook
Chương 4
4.1 Phân loại bộ nhớ bán dẫn
4.2 Hoạt động của các chip EPROM
4.3 Hoạt động của các chip SRAM
4.4 Bus hệ thống của hệ vi xử lý 8088
4.5 Bài toán thiêt kế bộ nhớ
Download Ebook
Chương 5
Thiết kế các cổng I/O
5.1 I/O được phân vùng nhớ và I/O tách biệt
- I/O được phân vùng nhớ (Memory Mapped I/O)
- I/O tách biệt (Isolated I/O)
5.2 Các chip MSI dùng làm cổng I/O
- Cổng ra
- Cổng vào
5.3 Chip 8255
- Sơ đồ chân, Sơ đồ khối chức năng
- Các mode hoạt động
- Giải mã địa chỉ
- Lập trình cho 8255
Download Ebook
Chương 6
Các kiểu I/O
6.1 Thăm dò (Polling)
6.2 I/O Điều khiển bằng ngắt (Interrupt)
6.3 DMA (Direct Memory Access)
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)