Crystal Reports với SQL Command Business Objects

Video hướng dẫn các thao tác viết lệnh cho crystal reports bằng cách Add command rất hay!
Hướng dẫn khai báo command parameter trực tiếp! không thông qua procedure trong sql một cách làm mới!

0 nhận xét: (+add yours?)