Hướng dẫn nhu cầu khách hàng - thiết kế website

Ebook này hướng dẫn yếu tố chính làm nên thành công một trang web đó chính là con người!
Sự thành công hay thất bại của một trang web không phải chỉ nhờ đẹp mà còn phải hợp yêu cầu của từng người từng mục đích sử dụng!
Do đó bạn có thể đọc thêm ebook này để hiểu biết thêm một số kiến thức cơ bản về yếu tố con người!
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)