Hướng dẫn crystal reports tạo kết nối database và table

Ở đây thì video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách connect database cho crystal reports và cách liên hệ dữ liệu giữa các bảng như thế nào.

0 nhận xét: (+add yours?)