Hướng dẫn học flash MX Cực kỳ hay

Video hướng dẫn học flash MX cực kỳ hay chỉ dẫn cực kỳ chi tiết vừa xem vừa làm luôn.
Hướng dẫn học flash MX bằng video phần 1
http://www.youtube.com/watch?v=MWAbHyjGTF0
Hướng dẫn học flash MX bằng video phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=ROEKicjhKXc
Hướng dẫn học flash MX bằng video phần 3
http://www.youtube.com/watch?v=SUI2iL4hBlU

0 nhận xét: (+add yours?)