Giáo trình lý thuyết đồ họa

Đây là giáo trình giành riêng có các bạn ham thích đồ họa thiết kế.
Giáo trình thiết kế đồ họa xây dựng khái niệm tương đối về cách bố trí và thiết kế các mẫu hình như thế nào.
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)